Thông Tin Nổi Bật
TRONG NHỮNG NĂM QUA, NGOÀI NHỮNG NỖ LỰC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY, CŨNG NHƯ CHĂM LO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CHO TẬP THỂ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

Trách nhiệm

với cộng đồng & cán bộ công nhân viên

Trong những năm qua, ngoài những nỗ lực phát triển hoạt động kinh doanh tại công ty, cũng như chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho tập thể cán bộ công nhân viên.

Trách nhiệm với cộng đồng

  • Vĩnh Long ngày 10.06.2023 Ban CHQS quận Bình Tân phối hợp cùng công ty Phế liệu Huy Hoàng Gia để...

  • Ông Lê Văn Hoan – TGĐ Huy Hoàng Gia tham gia ủng hộ cứu trợ đồng bào lũ lụt tại...

  • Công ty Thép Huy Hoàng Gia trao 10000 giỏ nhựa trong chương trình lễ phát động “ Cùng chung tay...

  • Ông Lê Văn Chí Huy trao nhà đại đoàn kết và tặng quà cho các hộ nghèo tại tỉnh Thanh...

  • Gặp gỡ các đối tác thân thiết trong và ngoài nước

Trách nhiệm với CBNV

  • Khám sức khỏe định kỳ - đảm bảo sức lao động cho cán bộ công nhân viên

  • Tổ chức ăn mừng chiến thắng bóng đá Việt Nam

TIN TỨC

Gặp gỡ các đối tác thân thiết trong và ngoài nước

Gặp gỡ các đối tác thân thiết trong và ngoài nước

Công ty TNHH Huy Hoàng Gia tổ chức khám sức khỏe định kì bảo vệ công nhân viên và kiểm soát dịch bệnh Covid 19 tại công ty.

Khám sức khỏe định kỳ - đảm bảo sức lao động cho cán bộ công nhân viên

Tổ chức ăn mừng chiến thắng bóng đá Việt Nam

Tổ chức ăn mừng chiến thắng bóng đá Việt Nam

Ông Lê Văn Hoan

Ông Lê Văn Chí Huy trao nhà đại đoàn kết và tặng quà cho các hộ nghèo tại tỉnh Thanh Hóa

Công ty Thép Huy Hoàng Gia trao 10000 giỏ nhựa trong chương trình lễ phát động “ Cùng chung tay vì một hành tinh xanh “

Công ty Thép Huy Hoàng Gia trao 10000 giỏ nhựa trong chương trình lễ phát động “ Cùng chung tay vì một hành tinh xanh

Hoạt động công tác xã hội của Công ty Phế Liệu Huy Hoàng Gia tại Vĩnh Long

Vĩnh Long ngày 10.06.2023 Ban CHQS quận Bình Tân phối hợp cùng công ty Phế liệu Huy Hoàng Gia để Khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa quân - dân năm 2023 cho gia đình Ông: Nguyễn Văn Na

1
Liên HệHHG Văn Phòng
2
Liên Hệ Báo Giá