Liên Hệ

Công ty TNHH
Phế Liệu Huy Hoàng Gia vietnam

 • Liên Hệ Văn Phòng HHG

  028 62 777 928

 • Liên Hệ Báo Giá

  028 8277 7928

 • Email

  huyhoanggiaco@gmail.com

 • Email

  HHG@huyhoanggia.com

 • Trụ sở chính

  Số 01, đường 10,p. Bình Hưng Hòa A, Q Bình Tân, TP. HCM

 • CN1

  Số 490 Hương Lộ 2,,P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. HCM

 • CN2

  Số 383, Phạm Đăng Giản,,P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP. HCM

 • CN3

  Số 449-449A, Hương Lộ 2,,P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. HCM

 • CN4

  Số 27/56, Tây Lân,,P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. HCM

 • CN5

  Số 70, Tây Lân,,P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. HCM

 • CN6

  Sô 74, đường Tây Lân,p. Bình Trị Tây, Q Bình Tân, TP. HCM

 • CN7

  Sô 425, đường Tây Lân,p. Bình Trị Tây, Q Bình Tân, TP. HCM

  1
  Liên HệHHG Văn Phòng
  2
  Liên Hệ Báo Giá