Đối Tác Khách Hàng

Với thị trường, chúng tôi cung cấp những sản phẩm chất lượng, ổn định với thị trường , tạo niềm tin cho các đối tác khách hàng trong và ngoài nước.

Hoạt động của công ty

Hoạt động của ban giám đốc

Ông Lê Văn Hoan

Ông Lê Văn Chí Huy trao nhà đại đoàn kết và tặng quà cho các hộ nghèo tại tỉnh Thanh Hóa

Gặp gỡ các đối tác thân thiết trong và ngoài nước

Gặp gỡ các đối tác thân thiết trong và ngoài nước

Tổ chức ăn mừng chiến thắng bóng đá Việt Nam

Tổ chức ăn mừng chiến thắng bóng đá Việt Nam

Ông Lê Văn Hoan – TGĐ Huy Hoàng Gia tham gia ủng hộ cứu trợ đồng bào lũ lụt tại các tỉnh thành

Ông Lê Văn Hoan – TGĐ Huy Hoàng Gia tham gia ủng hộ cứu trợ đồng bào lũ lụt tại các tỉnh thành

HOẠT ĐỘNG CỦA CBCNVC

Gặp gỡ các đối tác thân thiết trong và ngoài nước

Gặp gỡ các đối tác thân thiết trong và ngoài nước

Tổ chức ăn mừng chiến thắng bóng đá Việt Nam

Tổ chức ăn mừng chiến thắng bóng đá Việt Nam

  • Ông Lê Văn Chí Huy trao nhà đại đoàn kết và tặng quà cho các hộ nghèo tại tỉnh Thanh Hóa

  • Khám sức khỏe định kỳ - đảm bảo sức lao động cho cán bộ công nhân viên

1
Liên HệHHG Văn Phòng
2
Liên Hệ Báo Giá