Công trình nổi bật

Công trình
tháo dỡ
ụ nổi

83M

CÔNG TRÌNH THÁO DỠ
Ụ NỔI 83M

Công trình nổi bật
Công trình nổi bật
Công trình nổi bật

GIẢI THƯỞNG

GIẢI THƯỞNG

  • Tổ chức ăn mừng chiến thắng bóng đá Việt Nam

  • Khám sức khỏe định kỳ - đảm bảo sức lao động cho cán bộ công nhân viên

  • Gặp gỡ các đối tác thân thiết trong và ngoài nước

  • Ông Lê Văn Chí Huy trao nhà đại đoàn kết và tặng quà cho các hộ nghèo tại tỉnh Thanh Hóa

  • Ông Lê Văn Hoan – TGĐ Huy Hoàng Gia tham gia ủng hộ cứu trợ đồng bào lũ lụt tại các tỉnh thành

1
Liên HệHHG Văn Phòng
2
Liên Hệ Báo Giá